2017.05.026 การอบรมการใช้งานรอก เครนไฟฟ้า

Last updated: 23 ก.พ. 2565  |  6566 จำนวนผู้เข้าชม  | 


 
 
           " สวัสดีค่ะ "   เดือนนี้ก็เข้ามาเกือบกลางปีกันอีกแล้วนะคะ สำหรับเดือนพฤศภาคมนี้ก็เป็นเดือนแห่งการใช้จ่ายเลยก็ว่าได้ สำหรับช่วงการเปิดเทอมใหม่ ก็ขอให้ทุกคนรู้จักประหยัด และอดออมกันด้วยนะคะ 
          สำหรับเดือนนี้ก็จะกล่าวถึงวันสำคัญ คือ วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 (World No Tobacco Day) วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี
 
  วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลก เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ เรียกชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก
 
โทษของบุหรี่
        การสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูบเอง และผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็ง ไม่ต่ำกว่า 42 ชนิด ซึ่งสารอันตรายที่สำคัญ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์, นิโคติน, ทาร์ หรือน้ำมันดิน เป็นต้นค่ะ
        จากการสำรวจพบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งปอดนั้น ร้อยละ 90 เป็นผลเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ โดยมีผลวิจัยระบุว่า ผู้ที่สูบบุหรี่เกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 5-20 เท่า
        นอกจากบุหรี่จะมีโทษมหันต์ต่อผู้สูบ และคนใกล้ชิดแล้ว การสูบผิดสถานที่อาจทำให้ติดคุก หรือเสียเงินได้เช่นกัน… ฉะนั้นเราลองหันมาเลิกสูบบุหรี่กันดีกว่าไหม เพื่อสุขภาพของคุณเอง รวมทั้งคนที่คุณรักด้วยค่ะ
 
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากเว็ป Kapook.com
 

      คอร์สอบรมการใช้งานรอก เครนไฟฟ้า

                                                                                           
           วันนี้จะมากล่าวถึงเรื่องการอบรมการใช้รอก เครนไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และปลอดภัยกันนะคะ ว่าทางบริษัทฯ มีรูปแบบไหนบริการให้กับลูกค้ากันบ้าง??
          โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับอบรมปั้นจั่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดอบรมเครน
      
    - หลักสูตร (4 ผู้ )
          ผู้บังคับปั้นจั่น
          ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
          ผู้ยึดเกาะวัสดุ
          ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

     - หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (อบรมทบทวนทุกๆ 2ปี หลังจากอบรมหลักสูตร 4 ผู้แล้ว)   

 
NO.                                            หลักสูตร ทฤษฎี ปฎิบัติ ช.ม. วัน
 1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น 9 3 12 2
  2.  หลักสูตรการผึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 9 3 12 2
3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 9 3 12 2
4. รวมทั้ง 3 หลักสูตร (ผู้บังคับ,ผู้ให้สัญญาณ, ผู้ยึดเกาะ, ผู้ควบคุม) 9 9 18 2-3
5. หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (ทบทวน) - - 3 1
 
 
ทฤษฎี   ปฏิบัติ
 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
  • เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒

ประโยชน์

  • เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน
           สำหรับการบริการอบรมการใช้งานปั้นจั่น (เครน) ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และชนิดอยู่กับที่ อบรมตามหัวข้อกำหนดของกฏหมาย โดยมีวิทยากรที่มีมากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรอก เครนไฟฟ้า และผ่านการอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ผ่านอบรมจะได้รับใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมทุกคน สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะ
 

ผลงานของบริษัทฯ

    
          บริษัท ไทแทน เซอร์วิส จำกัด มีงานบริการตรวจเช็ครอก และเครนไฟฟ้า แบบเหมาๆ รายปี, งานบริการเทสโหลด และออกเอกสารรับรอง ปจ.1, งานซ่อมเครน, โมดิฟายส์ งานอบรมการใช้งานเครนแบบทบทวน และ 4 ผู้, และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับรอก เครนไฟฟ้า และได้นำรูปผลงานบางส่วนมาให้ได้ดูกันนะคะ 
            
อบรมการใช้งานเครนไฟฟ้า 4 ผู้ 2 วัน
(ผู้บังคับ, ผู้ให้สัญญาณ, ผู้ยึดเกาะวัสดุ, ผู้ควบคุม)
ที่หน้างาน สปป.ลาว
 
    
 Promotion ส่วนลดพิเศษ!!
           สุดท้าย.... ขอนำเสนอโปรโมชั่นสินค้าประจำเดือนให้กับลูกค้าที่สนใจสินค้าคุณภาพราคาไม่แพง ใช้งานคุ้มค่ากับการลงทุน ด้วยมาตรฐานที่เราเลือกสรรมาให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด และได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยที่ทางบริษัทฯจะจัดทำโปรโมชั่นคืนกำไรให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมติดตามกันนะคะ
 
    สนใจติดต่อสอบถาม
    ฝ่ายขายซ่อม/ติดตั้ง
    โทร.0 3857 0470-3 ต่อ 254
          คุณนิรันดร์  (09-2254-1782) 
          คุณภวิกา (09-2272-8361)
          คุณกิตติพงษ์ (09-2271-5701)
          คุณอ้น (09-2271-5703) 
 
สนใจติดต่อสอบถาม
ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์
โทร.0 3857 0470-3 ต่อ 245
     คุณณรงค์เดช (08-1829-6281)  
     คุณฉัตรเงิน (09-8821-6830)
     คุณนิศานาถ (09-8824-6373)


 
 
           บริษัท ไทแทน เซอร์วิส ก็ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูง ที่ได้ไว้วางใจสินค้าและบริการของเรา ให้โอกาส และสนับสนุนเราด้วยดีตลอดมา ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ประทับใจหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และการบริการหลังการขายของทางบริษัทฯ ของเราตลอดไปคะ
             ลูกค้าท่านใดที่กำลังจะมีการต่อสัญญาบริการ หรือมองหาอุปกรณ์เกี่ยวกับรอก เครนไฟฟ้าให้นึกถึงบริษัทฯ เรายินดีให้คำแนะนำ และปรึกษาฟรี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ไทแทน เซอร์วิส จำกัด ที่อยู่ 1/19 หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 หรือ โทรเบอร์ 0 3857 0470-3 และ แฟกซ์ 0 3857 0474 และอีเมล์ titanservice@live.com ค่ะ
                                     
แล้วกลับมาพบกันใหม่ฉบับ เดือนมิถุนายน 2560 "สวัสดีค่ะ"
                                                               
                                                                           

TITAN'S GROUP COMPANY

                                                                              
TITAN SERVICE CO.,LTD.
1/19  Moo 1 Pimpa, Bangpakong,
Chachoengsao 24180
e-mail  :  titanservice@live.com
web site  :  
www.titanservice.co.th
https://www.facebook.com/www.Titanservice.co.th
                                                                                                                                       

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้