ทำไมถึงต้อง อบรมเครน 4 ผู้ ก่อนการใช้งาน เครนไฟฟ้า เครนโรงงาน และรอกไฟฟ้า

 
การอบรมเครน อบรมเครน 4 ผู้ เพื่อป้องกันการตัดสินใจผิดพลาด ป้องกันความความเสียหาย เพิ่มความรู้ และความสามารถในการทำงาน
กับเครนไฟฟ้า เครนโรงงาน และรอกไฟฟ้า
 
อุบัติเหตุส่วนใหญ่กว่า 88% เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน การเรียนรู้
วิธีการใช้งานรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าอย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
 
อบรม 4 ผู้ ภาษาอังกฤษ คือ Training Courses for working with hoists and crane
อบรมเครน 4 ผู้ มีอะไรบ้าง ?
1.การฝึกอบรมผู้บังคับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า (Cranes Operator Training Course)
2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า (Signal Man and Rigger Training Course)
3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้รอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้ (Cranes Supervisor Training Course)
4.หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า (Retraining Courses for working with hoists and crane)
 
ข้อกำหนดของกฎหมาย
ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕ ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับ ปั้นจั่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรฝึกอบรมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นายจ้างจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรม พร้อมรายชื่อ วิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงาน ตรวจสอบได้ตลอดเวล

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า 4 ผู้  (ปั้นจั่น)
 ใช้เวลาอบรมภาคทฤษฎี ทั้งหมด 9 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติทั้งหมด 3 ชั่วโมง
ประกอบด้วยทั้งหมด 4 หลักสูตรย่อยตามกฎหมาย
1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า (ปั้นจั่น)
2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า (ปั้นจั่น) และผู้ยึดเกาะวัสดุ
3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้รอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า (ปั้นจั่น)
4 หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า (ปั้นจั่น)
 
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า (ปั้นจั่น)
ใช้เวลาอบรมทั้งหมด 3 ชั่วโมง
ให้มีการอบรมทบทวน เมื่อเกิดกรณีหนึ่งใด กรณีหนึ่งขึ้น ดังนี้
1. เมื่อผู้ผ่านการอบรมและทํางานมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี
2.เมื่อมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับเครนไฟฟ้า(ปั้นจั่น)ในสถานที่ทํางาน
3.เมื่อมีการนําเครนไฟฟ้า(ปั้นจั่น) ชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน
 
อบรมเครน 4 ผู้ ทั่วไทย
อบรมเครน 4 ผู้ ชลบุรี
อบรมเครน 4 ผู้ ระยอง
อบรมเครน 4 ผู้ ปทุมธานี
อบรมเครน 4 ผู้ สมุทรสาคร
อบรมเครน 4 ผู้ สมุทรปราการ
อบรมเครน 4 ผู้ อยุธยา
อบรมเครน 4 ผู้ กรุงเทพ

วีดีโอ หลักสูตรการฝึก อบรมเครน 4 ผู้

หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า 4 ผู้
(ภาคทฤษฎี)
หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า 4 ผู้
(ภาคปฏิบัติ)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้