อบรมให้ความรู้

อบรมให้ความรู้

    เรามีบริการผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ ส่งไปอบรมการใช้งาน รอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าในการอบรบครบวงจร “ระดับ 4 ผู้” ให้กับ ผู้ใช้งาน ถึงสถานที่ และเรามีศูนย์บริการอบรมเพื่อให้ลูกค้า เข้ามาอบรมที่ศูนย์บริการของเรา
 - เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ในการใช้งานอย่างถูกวิธี
 - ลดปัญหาค่าใช้จ่าย และอุบัติเหตุในการทำงานที่ผิดวิธี
 - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน
 - ผู้ใช้งานของลูกค้า ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย เมื่อผู้ใช้งานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับรอกและ เครนไฟฟ้าในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
1. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร 4 ผู้ และทํางานมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปีจะต้องให้มีการอบรม หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับรอก และเครนไฟฟ้า
2. เมื่อมีการนํารอกและ เครนไฟฟ้า(ปั้นจั่น)ชนิดใหม่หรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน
3. เมื่อสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับรอก และเครนไฟฟ้าในสถานที่ทํางาน

Powered by MakeWebEasy.com