ศูนย์บริการรอก และเครนไฟฟ้าครบวงจร
 บริษัท ไทแทน เซอร์วิส จำกัด เป็นศูนย์บริการแบบ ONE STOP SERVICE เกี่ยวกับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างครบวงจรในที่เดียว ซึ่งเราได้กำหนดแผนงาน บริการทั้งหมด 9 เรื่องมาตรฐาน ภายใต้ทำการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญชำนาญงาน อย่างยาวนานมากกว่า 23 ปี ร่วมมือกันทำงานกับบริษัท ไทแทนเครน จำกัด และ บริษัท ไทยเครนคิทส์ จำกัด ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 /FS 704922 ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยผู้ตรวจสอบ BSI (British Standards Institution) ทำให้ศูนย์บริการไทแทน เซอร์วิส เป็นตัวเลือกที่มีคุณภาพมาตรฐาน น่าเชื่อถือมากที่สุดสำหรับการบริการรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า
 
“บริการแบบมืออาชีพ ทำงานด้วยความรวดเร็ว มีความสำเร็จ ผลงานมีคุณภาพดี มีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบในการทํางาน และงานมีราคาสมเหตุสมผล ”

นี่คือสิ่งที่เรายึดถือเป็นนโยบายการทำงานมาโดยตลอด ด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการเป็นผู้นำทางด้านการบริการงานซ่อม งานดูแลบำรุงรักษางานตรวจสอบรับรองประสิทธิภาพ และความปลอดภัย งานอบรมให้ความรู้ จำหน่ายอะไหล่ต่างๆ ของรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าอย่างครบวงจรด้วยการกำหนดราคางานที่สมเหตุผลเราจึงได้จัดตั้งพัฒนาทีมงานที่มีความรู้มีความสามารถในการทำงานจริง มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง ผ่านการอบรมสินค้าจากตัวแทนวิศวกรของผู้ผลิตสินค้าโดยตรงเรียนรู้ฝึกฝนทักษะจนเกิดความชำนาญ เพื่อสามารถให้การบริการซ่อมดูแลบำรุงรักษารอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าของลูกค้าได้สำเร็จเสร็จงานเป็นอย่างดี และมีความปลอดภัยในการใช้งานระยะยาวทำให้เกิดผลความพึงพอใจต่อลูกค้า ให้ได้มีผลกำไรทั้งคู่ธุรกิจสูงสุด
 
 "เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่วางใจเลือกใช้งานบริการของไทแทน เซอร์วิส ได้รับการบริการที่รวดเร็ว งานสำเร็จมีคุณภาพดีเยี่ยม และมีความปลอดภัยสูงสุดจากทีมงานของเรา"
ศูนย์บริการรอก และเครนไฟฟ้าครบวงจร

จุดเริ่มต้นของ บริษัท ไทแทนเซอร์วิส 
บริษัท ไทแทนเซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยเป็นการแบ่งส่วนงานการบริการหลังการขายรอกไฟฟ้าและเครนไฟฟ้าแยกออกมาจาก บริษัท โทแทนเครน จำกัด เพื่อให้ทีมงานบริหารมีการทำงานแยกเป็นอิสระทำให้มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อการทำงานโดยตรง และมีคุณภาพในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ด้วยความตั้งใจ และได้รับการสนับสนุน 
ด้วยความตั้งใจจริง และการทำงานอย่างเอาใจใส่ ร่วมกับทีมผู้บริหารและทีมงานวิศวกรฝ่ายวางแผนงานปฏิบัติการเซอร์วิส และได้รับการสนับสนุนฐานข้อมูลความรู้ทางวิชาการทางวิศวกรรม การผลิตเครนไฟฟ้าของ บริษัท ไทแทนเครน จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตเครนไฟฟ้ามากกว่า 23 ปี

ร่วมมือกับทืมวิศวกรนานาชาติ 
ได้ร่วมมือกับทีมวิศวกรของผู้ผลิตรอกไฟฟ้า STREET จากประเทศอังกฤษ ผู้ผลิตรอกไฟฟ้า Kukdong จากประเทศเกาหลีใต้ ผู้ผลิตมอเตอร์ Yilmaz จากตุรกีได้เข้ามาร่วมวางแผนการทำงานจัดอบรมให้ความรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ช่วยทำการฝึกทักษะแนะนำการทำงานเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ในการซ่อม และดูแลบำรุงรักษารอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าเพื่อให้บุคลากรของบริษัทสามารถทำงานได้อย่างถูกวิธีตรงตามคู่มือการใช้งาน

ศูนย์บริการรอก และเครนไฟฟ้า ครบวงจร 
ในปัจจุบัน บริษัท ไทแทนเซอร์วิส จำกัด ได้เปิดเป็นศูนย์บริการแบบ ONE STOP SERVICE เกี่ยวกับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างครบวงจรในที่เดียว พร้อมการรับประกันหลังการเข้าให้บริการ และระบบลูกค้าสัมพันธ์ CUSTOMER SERVICE ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามตรวจสอบผลการทำงานได้ ที่เบอร์โทรศัพท์ 092-254-8185
นโยบายคุณภาพ
รักษามาตรฐาน ISO9001: 2015 / FS 704922 บริษัท ไทแทน เซอร์วิส จำกัด ได้กำหนดนโยบายตามระบบมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 ที่เราได้รับมาซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมาใช้เป็นระบบบริหารจัดการทำงานภายใน บริษัท และใช้เป็นระบบการทำงานในการให้บริการกับลูกค้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และความรวดเร็วในการบริหารการทำงาน ทำให้ผลงานมีคุณภาพดีขึ้น งานมีความถูกต้อง และส่งมอบงานได้ตรงต่อเวลา ทั้งยังสามารถตรวจสอบผลงานย้อนหลังกลับได้ ลดความผิดพลาดของงานช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทำให้บริษัทสามารถ ทำการแข่งขันเสนอราคาขายสินค้าให้กับลูกค้าได้ราคาที่ต่ำลงสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้นทำให้บริษัท ไทแทน เซอร์วิส จำกัด สามารถเอาชนะใจลูกค้า ด้วยระบบการบริหารงานด้านการบริการที่เหนือระดับ

เพื่อเป็นผู้นำด้านการบริการงานซ่อม งานดูแลบำรุงรักษางานตรวจสอบรับรองประสิทธิภาพ และความปลอดภัย งานอบรมให้ความรู้ งานจำหน่ายอะไหล่สินค้าต่างๆ ของรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าอย่างครบวงจร ที่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าสูงที่สุดในประเทศไทย

เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน ตามปรัชญาการบริหารที่ได้ตั้งใจไว้บริษัท ไทแทน เซอร์วิส จึงได้กำหนดนโยบายนำระบบการบริหารงานคุณภาพตาม ISO9001: 2015 มาใช้เป็นมาตรฐานในการบริหารงานภายในบริษัท

นโยบายความปลอดภัย
กำหนดนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท ไทแทน เซอร์วิส จํากัด ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน โดยเน้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบการปฏิบัติงาน มีความเข้มงวดมีวินัยด้านความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ตั้งแต่ก่อนการทำงานระหว่างปฏิบัติงานจนถึงการทำงานสำเร็จเสร็จสิ้น

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการอบรมความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และผ่านการฝึกฝนปฏิบัติงานจนเชี่ยวชาญ จากผู้มีประสบการณ์ทำงานบนที่สูง

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้เข้าทำงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานทุกครั้ง และการขึ้นบนที่สูง เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นทำงานจะต้องใช้รถกระเช้า หรือขึ้นทางบันใดที่สร้างไว้ และทำตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้กับวิศวกร การจัดฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกให้กับวิศวกรผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีจิตสำนึก มีความคำนึงถึงผลความไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายที่จะติดตามมาด้วยในการใช้งานรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้า โดยผู้ใช้งานของลูกค้า

เพื่อป้องกันอัตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน หลังจากที่ บริษัท ได้ส่งมอบงานบริการของเราให้กับลูกค้าได้ใช้งานต่อไปแล้ว โดยวิศวกร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบในการตรวจเช็คผลการทำงาน หลังจากทำงานเสร็จ อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหาย หรือมีความไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานต่อไป
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้