ความเป็นมาของบริษัท

         
             บริษัท ไทแทน เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยได้แบ่งงานด้านการบริการลูกค้าออกมาจากบริษัท ไทแทน เครน จำกัด เพื่อรองรับงานด้านการให้บริการดูแลลูกค้าหลังการขายจากบริษัท ไทแทน เครน จำกัด ที่มีมากขึ้นทุกๆ ปี และลูกค้าที่มีปัญหาจากการบริการของบริษัทเครนไฟฟ้าอื่นๆ ภายนอก ที่ติดต่อเข้ามาซึ่งต้องการซื้องานบริการแบบมืออาชีพ มีความสำเร็จ ได้คุณภาพดี ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน เราจึงได้จัดรวมทีมงานที่มีฝีมือ มีความรู้จริง และมีประสบการณ์ยาวนานเกี่ยวกับงานด้านการบริการดูแลซ่อมบำรุงรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานทุกๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานภายในเครื่อบริษัทเราเองกระชับ และสั้นลง มีความชัดเจนในเรื่องการติดต่อประสานการทำงานกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานกับลูกค้าได้โดยตรง จึงทำให้มีความรวดเร็วในการดำเนินการให้บริการสำหรับลูกค้ามากยิ่งขึ้น และผู้ประสานงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรู้ที่ถูกต้อง เรียบร้อย ลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการดำเนินกิจการลง เป็นประโยชน์ทั้งกับงานลูกค้า และบริษัทของเรามากยิ่งขึ้น

          สำหรับงานภายในเรามีการดำเนินนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบริการหลังการขายด้านการบริการอย่างเป็นระบบให้กับลูกค้าของบริษัทในเครือเรา ด้วยมาตรฐานการตรวจเช็ค พร้อมบำรุงรักษา ซ่อมแซม และออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น ของชุดรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัท ไทแทน เครน จำกัด และบริษัท ไทย เครน คิทส์ จำกัด เป็นหลัก พร้อมด้วยการจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ และผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่ใช้สำหรับรอกไฟฟ้า และเครนไฟฟ้าทุกชนิด
 
สำนักงาน และโรงงานตั้งอยู่ที่: 1/19 หมู่ 1 ตำบลพิมพา, อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24180 (ประเทศไทย)
โทรศัพท์: +66 (0) 38 570 470-3
แฟกซ์: +66 (0) 38 570 474
E-mail: titanservice@live.com
Web Site: www.titanservice.co.th
ผู้ก่อตั้งบริษัท: นายทวีสุข  บุญโภคอุดม
ทีมงานบริหาร: นางสาวสมสมร  เนืองพุฒ (ผู้จัดการทั่วไป)
: นายอัครเดช  ตัณฑศรีชัย (ผู้จัดการทั่วไป)

Powered by MakeWebEasy.com